Shizen Lifestyle Spa Resort Hotel Herzliya Rooms stars hotel

Address: Ramat Yam 60 within Daniel Hotel Herzliya, Israel
Hotel, Spa Hotel, Business Hotel, Leisure Hotel
  • עברית

Hotel, Spa Hotel, Business Hotel, Leisure Hotel

  • This hotel has one room type

Zen Room

Shizen Lifestyle Spa Resort Hotel Herzliya Map